Giày cao gót

Lọc
Mặc định
Giá từ thấp dến cao
Giá từ cao đến thấp
Giày cao gót da ,mũi sắt ,gót 7 cm , có quai

Giày cao gót da ,mũi sắt ,gót 7 cm , có quai

450.000 đ
{"item_id": "GD454","item_name": "Giày cao gót da ,mũi sắt ,gót 7 cm , có quai","price": 450000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao gót , cao 10cm  phối dây quấn cổ chân, 1 quai ngang và 1 quai xéo đính đá

Giày cao gót , cao 10cm phối dây quấn cổ chân, 1 quai ngang và 1 quai xéo đính đá

580.000 đ
{"item_id": "GD452","item_name": "Giày cao gót , cao 10cm phối dây quấn cổ chân, 1 quai ngang và 1 quai xéo đính đá","price": 580000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc gót cao 10cm ,quai bản trong

Guốc gót cao 10cm ,quai bản trong

580.000 đ
{"item_id": "GD450","item_name": "Guốc gót cao 10cm ,quai bản trong","price": 580000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao 4 phân, mũi tròn, có đính logo, bên trong lót da

Giày cao 4 phân, mũi tròn, có đính logo, bên trong lót da

620.000 đ
{"item_id": "GD447","item_name": "Giày cao 4 phân, mũi tròn, có đính logo, bên trong lót da","price": 620000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc mũi nhọn quai trong đính đá , gót cao 7 phân

Guốc mũi nhọn quai trong đính đá , gót cao 7 phân

580.000 đ
{"item_id": "GD449","item_name": "Guốc mũi nhọn quai trong đính đá , gót cao 7 phân","price": 580000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao 5 phân, mũi vuông, quai ngang, có đính châu ở mũi giày

Giày cao 5 phân, mũi vuông, quai ngang, có đính châu ở mũi giày

580.000 đ
{"item_id": "GD444","item_name": "Giày cao 5 phân, mũi vuông, quai ngang, có đính châu ở mũi giày","price": 580000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc gót cao 7cm, mũi vuông, 2 quai ngang

Guốc gót cao 7cm, mũi vuông, 2 quai ngang

420.000 đ
{"item_id": "GD443","item_name": "Guốc gót cao 7cm, mũi vuông, 2 quai ngang","price": 420000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao gót cao 6 phân, mũi vuông, 2 quai ngang

Giày cao gót cao 6 phân, mũi vuông, 2 quai ngang

400.000 đ
{"item_id": "GD442","item_name": "Giày cao gót cao 6 phân, mũi vuông, 2 quai ngang","price": 400000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc cao 6 phân, quai chéo, đế vuống chéo

Guốc cao 6 phân, quai chéo, đế vuống chéo

380.000 đ
{"item_id": "GD439","item_name": "Guốc cao 6 phân, quai chéo, đế vuống chéo","price": 380000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc quai bản đế vuông cao 7cm

Guốc quai bản đế vuông cao 7cm

380.000 đ
{"item_id": "GD437","item_name": "Guốc quai bản đế vuông cao 7cm","price": 380000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc chằn chỉ gót nhọn, đế cao 7cm

Guốc chằn chỉ gót nhọn, đế cao 7cm

380.000 đ
{"item_id": "GD436","item_name": "Guốc chằn chỉ gót nhọn, đế cao 7cm","price": 380000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao gót cao 5 phân, mũi nhọn đính đá  nơ chất liệu satin

Giày cao gót cao 5 phân, mũi nhọn đính đá nơ chất liệu satin

400.000 đ
{"item_id": "GD435","item_name": "Giày cao gót cao 5 phân, mũi nhọn đính đá nơ chất liệu satin","price": 400000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc cao 7 phân đế tròn, 2 quai ngang chất liệu da

Guốc cao 7 phân đế tròn, 2 quai ngang chất liệu da

380.000 đ
{"item_id": "GD434","item_name": "Guốc cao 7 phân đế tròn, 2 quai ngang chất liệu da","price": 380000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao gót, cao 12 phân gót vàng, dây đan chéo, mũi bầu, 1 quai ngang

Giày cao gót, cao 12 phân gót vàng, dây đan chéo, mũi bầu, 1 quai ngang

450.000 đ
{"item_id": "GD433","item_name": "Giày cao gót, cao 12 phân gót vàng, dây đan chéo, mũi bầu, 1 quai ngang","price": 450000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao gót cao 9cm, mũi nhọn chất liệu da bóng

Giày cao gót cao 9cm, mũi nhọn chất liệu da bóng

490.000 đ
{"item_id": "GD426","item_name": "Giày cao gót cao 9cm, mũi nhọn chất liệu da bóng","price": 490000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc cao 5 phân, mũi nhọn, quai bản ngang

Guốc cao 5 phân, mũi nhọn, quai bản ngang

550.000 đ
{"item_id": "GD423","item_name": "Guốc cao 5 phân, mũi nhọn, quai bản ngang","price": 550000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Guốc trần chỉ, cao 7 phân, quai bảng ngang, có đính logo vàng, chất liệu da mềm

Guốc trần chỉ, cao 7 phân, quai bảng ngang, có đính logo vàng, chất liệu da mềm

540.000 đ
{"item_id": "GD411","item_name": "Guốc trần chỉ, cao 7 phân, quai bảng ngang, có đính logo vàng, chất liệu da mềm","price": 540000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao gót, cao 7 phân, quai trong mũi nhọn đính nơ , dây đan chéo

Giày cao gót, cao 7 phân, quai trong mũi nhọn đính nơ , dây đan chéo

590.000 đ
{"item_id": "GD410","item_name": "Giày cao gót, cao 7 phân, quai trong mũi nhọn đính nơ , dây đan chéo","price": 590000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao gót, cao 16 phân, quai bản tròn, dây đan chéo đính đá chất liệu da

Giày cao gót, cao 16 phân, quai bản tròn, dây đan chéo đính đá chất liệu da

550.000 đ
{"item_id": "GD409","item_name": "Giày cao gót, cao 16 phân, quai bản tròn, dây đan chéo đính đá chất liệu da","price": 550000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Giày cao gót, đế cao 7 phân, mũi nhọn đính nơ, viền đá

Giày cao gót, đế cao 7 phân, mũi nhọn đính nơ, viền đá

590.000 đ
{"item_id": "GD406","item_name": "Giày cao gót, đế cao 7 phân, mũi nhọn đính nơ, viền đá","price": 590000.0,"item_category": "Giày dép","item_category2": "Giày cao gót","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}

“Tất cả phụ nữ đều nợ người sáng chế ra giày cao gót một lời cám ơn”- đây là một câu nói cực kì nổi tiếng để chúng ta thấy được rằng giày cao gót chính là một phụ kiện cực kì quan trọng của chị em phụ nữ. Bất kì cô gái nào cũng sở hữu ít nhất một đôi cho riêng mình, nhiều cô gái còn có nhiều hơn một đôi với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Hôm nay hãy cùng Thắm Đặng tìm hiểu xem bí mật những đôi giày cao gót của chị em gái chúng mình nhé.


Giày cao gót

Giày cao gót - Items không thể thiếu trong tủ đồ

🔎NỘI DUNG BÀI VIẾT

Kiểu giày hở mũi

Nếu bạn là một cô gái sợ sệt việc mang những đôi cao gót sẽ khiến đôi bàn chân đau buốt thì có thể chọn một đôi giày hở mũi nhé.

Đôi giày cao gót hở mũi được các cô gái công sở rất mực yêu thích vì dễ kết hợp được với các loại trang phục, đồng thời cũng rất thoáng mát, giúp đôi chân không bị hầm bí khi mang suốt cả ngày dài.

Dễ dàng kết hợp cùng chân váy jeans, quần tây… Ngoài ra những bạn nữ thích sơn móng chân có thể thỏa thích khoe bộ móng xinh đẹp của mình nhờ vào kiểu hở mũi này đấy.

Giày cao gótHở mũi giúp cho đôi chân bạn thoải mái suốt cả ngày

Giày sandal cao gót

Giày sandal cao gót là kiểu giày được các bạn nữ yêu thích nhất vì nó rất thoải mái, ngoài ra được các cô gái yêu thích phong cách năng động lựa chọn nhiều. Với ưu điểm là các dây quai thanh mảnh, giày sandal cao gót hoàn toàn giúp các bạn gái khoe ra đôi bàn chân xinh xắn của mình.

Giày màu trơn cổ điển

Một kiểu giày không bao giờ lỗi lốt ở bất kì thời đại nào. Màu trơn có thể giúp các bạn nữ diện ở bất kì sự kiện hay dịp nào, từ nơi công sở cho đến các buổi tiệc sang trọng hay đơn giản phối cùng quần jean và một chiếc áo sơ mi để dạo phố vào cuối tuần. Bạn nên bổ sung ngay một đôi như thế vào bộ sưu tập những đôi giày đẹp của mình nhé.

Giày cao gótGiày trơn cổ điển dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục

Giày cao gótKiểu dáng basic nên được nhiều chị em công sở ưa chuộng

Gót đế vuông

Không phải bất cứ cô gái nào cũng có thể di chuyển dễ dàng trên những đôi giày gót nhọn, vì thế nên loại đế vuông được sinh ra để dành tặng cho các cô gái thích mang giày cao gót  nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển với giày gót nhọn. Bạn có thể phối hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau khi diện cùng kiểu giày đế vuông này

Giày cao gótKiểu giày đế đúp cao phù hợp cho những cô nàng cá tính
Giày cao gótGiày đế đúp 16cmGiày cao gótVới những nàng không thích mang quá cao, thì kiểu đế vuông 5cm là lựa chọn hoàn hảo

Kiểu giày độn mũi

Nếu những đôi giày mũi nhọn tạo cho bạn cảm giác sợ hãi thì những đôi có độn phần mũi sẽ phần nào khiến bạn yên tâm hơn, ngoài ra những cô nàng có vóc dáng hơi tròn trịa cũng thường yêu thích kiểu giày này hơn vì nó mang lại cho bạn cảm giác chắc chắn và giữ thăng bằng tốt hơn.

Giày cao gótĐộn mũi giúp bạn có cảm giác an toàn khi di chuyển hơn


Giày mũi nhọn

Hầu như trong tủ giày của bất cứ tín đồ thời trang nào cũng có một đôi giày mũi nhọn, giày mũi nhọn phù hợp với nhiều sự kiện khác nhau và cũng là kiểu giày được các nhà thiết kế “chăm chỉ” biến tấu nhất với nhiều kiểu cách điệu và phối màu khác nhau. Tuy nhiên mang giày mũi nhọn cũng sẽ khiến bạn khá đau chân, vì thế nên nếu chưa quen bạn nên suy nghĩ thật kĩ nhé. Giày cao gót mũi nhọn được xem là một trong những đôi giày đẹp nhất.

Giày cao gótItem được săn đón nhất trong tủ giày của các cô gái

Giày cao gótKiểu dáng trơn, mũi nhọn mix được nhiều loại trang phục

Kiểu giày gót nhỏ và nhọn

Đây là kiểu giày khá cổ điển của những cô gái vào thập niên 80, nó mang lại cho người mang sự kiêu kì, sang chảnh nhưng cũng không quá khó để phối hợp cùng bất kì loại trang phục nào. Nếu bạn yêu thích phong cách vintage thì có thể suy nghĩ về việc sở hữu một đôi cao gót nhỏ và nhọn này nhé.

Giày cao gótSang trọng và lấp lánh hơn trong những bữa tiệc

Giày cao gótNếu yêu thích phong cách đơn giản, bạn nên chú ý tới đôi giày này nhé!

Giày quai chữ T

Quai chữ T thanh mảnh giúp đôi chân của bạn trở nên thon thả hơn, đồng thời đây cũng là kiểu giày được các chị em đánh giá là “an toàn” nhất vì khi mang sẽ không sợ… bị rớt giày.

Giày cao gótPhương án an toàn cho những cô nàng...sợ rớt giày


Kiểu đế xuồng

Những cô gái có chiều cao khiêm tốn cực kì yêu thích kiểu giày này, không những thế giày đế xuồng còn cực kì dễ mang, đối với những cô gái không mang giày cao gót thường xuyên và muốn tập tành mang thì đây quả thật là một sự lựa chọn tuyệt vời.

Bạn có muốn sở hữu một những đôi giày cao gót đẹp phù hợp với đôi chân ngọc ngà của mình không? Vậy tại sao bạn không ghé đến Thắm Đặng Store để được hỗ trợ tốt nhất nào.

Những bài viết liên quan :
Thắm Đặng Store

GPKD & MST: 41C8020129 (7/2/2017)  
Người ĐDPL: Đặng Thị Hồng Thắm
Địa chỉ: 324 Lê Văn Sỹ Phường 14 Quận 3. TP.HCM
Mở cửa: 8:30 sáng - 21:30 tối

Thông tin hỗ trợ

Tư vấn : 0789090888 - 0888789839 - 0978888120 - 0978888250 - 0789009888
Quản Lý : 0978888510

Kết nối với chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Gọi ngayFacebook ChatZalo ChatLiên hệ