Đầm hai dây

Lọc
Sản phẩm mới
Giá từ thấp dến cao
Giá từ cao đến thấp
Sản phẩm bán chạy
Đầm maxi hai dây, đính hoa, dập ly

Đầm maxi hai dây, đính hoa, dập ly

650.000 đ
{"item_id": "6579","item_name": "Đầm maxi hai dây, đính hoa, dập ly","price": 650000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm maxi","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm hai dây chữ A , có đường viền trắng , kèm áo khoác

Đầm hai dây chữ A , có đường viền trắng , kèm áo khoác

590.000 đ
{"item_id": "6248","item_name": "Đầm hai dây chữ A , có đường viền trắng , kèm áo khoác","price": 590000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm chữ a","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm xòe hai dây chéo, có tăng đưa, rớt vai tay dài phồng bo thun, lưng có dây kéo chất liệu lụa có lót

Đầm xòe hai dây chéo, có tăng đưa, rớt vai tay dài phồng bo thun, lưng có dây kéo chất liệu lụa có lót

450.000 đ
{"item_id": "6119","item_name": "Đầm xòe hai dây chéo, có tăng đưa, rớt vai tay dài phồng bo thun, lưng có dây kéo chất liệu lụa có lót","price": 450000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm xòe","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm xòe tầng, hai dây có đính đá, kèm cài hình hoa

Đầm xòe tầng, hai dây có đính đá, kèm cài hình hoa

590.000 đ
{"item_id": "6112","item_name": "Đầm xòe tầng, hai dây có đính đá, kèm cài hình hoa","price": 590000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm xòe","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm suông hai dây, cổ V, có 2 túi, thêu hình bông cúc, xẻ tà sau lưng

Đầm suông hai dây, cổ V, có 2 túi, thêu hình bông cúc, xẻ tà sau lưng

420.000 đ
{"item_id": "6117","item_name": "Đầm suông hai dây, cổ V, có 2 túi, thêu hình bông cúc, xẻ tà sau lưng","price": 420000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm suông","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm body hai dây mảnh, có 2 hàng nút châu, có 2 túi, xẻ giữa, lưng có dây kéo

Đầm body hai dây mảnh, có 2 hàng nút châu, có 2 túi, xẻ giữa, lưng có dây kéo

490.000 đ
{"item_id": "6087","item_name": "Đầm body hai dây mảnh, có 2 hàng nút châu, có 2 túi, xẻ giữa, lưng có dây kéo","price": 490000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm body","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm chữ A 2 dây gắn hoa hồng ngay trước ngực

Đầm chữ A 2 dây gắn hoa hồng ngay trước ngực

490.000 đ
{"item_id": "6022","item_name": "Đầm chữ A 2 dây gắn hoa hồng ngay trước ngực","price": 490000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm chữ a","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Sét đầm body hai dây có dây choàng ngay cổ, khoét dưới ngực phối ren lưới, khoét eo, xẻ tà phía sau, kèm áo khoác tay dài croptop

Sét đầm body hai dây có dây choàng ngay cổ, khoét dưới ngực phối ren lưới, khoét eo, xẻ tà phía sau, kèm áo khoác tay dài croptop

590.000 đ
{"item_id": "6020","item_name": "Sét đầm body hai dây có dây choàng ngay cổ, khoét dưới ngực phối ren lưới, khoét eo, xẻ tà phía sau, kèm áo khoác tay dài croptop","price": 590000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm body","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm hai dây, lưng có dây kéo, phía dưới eo đắp chéo dập li

Đầm hai dây, lưng có dây kéo, phía dưới eo đắp chéo dập li

590.000 đ
{"item_id": "6001","item_name": "Đầm hai dây, lưng có dây kéo, phía dưới eo đắp chéo dập li","price": 590000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm chữ a","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm body hai dây viền đá, xẻ lưng có dây kéo chất liệu ren có lót

Đầm body hai dây viền đá, xẻ lưng có dây kéo chất liệu ren có lót

540.000 đ
{"item_id": "5990","item_name": "Đầm body hai dây viền đá, xẻ lưng có dây kéo chất liệu ren có lót","price": 540000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm body","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm xòe hai dây, lưng có dây kéo, phía trước đính đá hình nơ chất liệu tafta có lót

Đầm xòe hai dây, lưng có dây kéo, phía trước đính đá hình nơ chất liệu tafta có lót

530.000 đ
{"item_id": "5967","item_name": "Đầm xòe hai dây, lưng có dây kéo, phía trước đính đá hình nơ chất liệu tafta có lót","price": 530000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm chữ a","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm suông hai dây bèo tầng

Đầm suông hai dây bèo tầng

440.000 đ
{"item_id": "5928","item_name": "Đầm suông hai dây bèo tầng","price": 440000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm suông","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm cổ vuông hai dây bảng viền nút, lưng có dây kéo

Đầm cổ vuông hai dây bảng viền nút, lưng có dây kéo

590.000 đ
{"item_id": "5891","item_name": "Đầm cổ vuông hai dây bảng viền nút, lưng có dây kéo","price": 590000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm body","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm xòe hai dây , lưng có dây kéo, chất liệu ren có lót

Đầm xòe hai dây , lưng có dây kéo, chất liệu ren có lót

580.000 đ
{"item_id": "5890","item_name": "Đầm xòe hai dây , lưng có dây kéo, chất liệu ren có lót","price": 580000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm chữ a","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm xòe hai dây bảng, phía trước phối nơ to, lưng có dây kéo

Đầm xòe hai dây bảng, phía trước phối nơ to, lưng có dây kéo

460.000 đ
{"item_id": "5633","item_name": "Đầm xòe hai dây bảng, phía trước phối nơ to, lưng có dây kéo","price": 460000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm suông","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm xòe hai dây chéo ngực, lưng có dây kéo

Đầm xòe hai dây chéo ngực, lưng có dây kéo

590.000 đ
{"item_id": "5552","item_name": "Đầm xòe hai dây chéo ngực, lưng có dây kéo","price": 590000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm chữ a","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm xòe hai dây, trước thêu có thêu hình hoa, nữa lưng thun có dây cột chất jean mền

Đầm xòe hai dây, trước thêu có thêu hình hoa, nữa lưng thun có dây cột chất jean mền

380.000 đ
{"item_id": "5447","item_name": "Đầm xòe hai dây, trước thêu có thêu hình hoa, nữa lưng thun có dây cột chất jean mền","price": 380000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm suông","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm body hai dây có mút ngực, nhúng 2 bên eo, lưng có dây kéo và xẻ giữa

Đầm body hai dây có mút ngực, nhúng 2 bên eo, lưng có dây kéo và xẻ giữa

440.000 đ
{"item_id": "5394","item_name": "Đầm body hai dây có mút ngực, nhúng 2 bên eo, lưng có dây kéo và xẻ giữa","price": 440000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm body","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm maxi hai dây có tăng đưa, có 2 nơ, lưng thun

Đầm maxi hai dây có tăng đưa, có 2 nơ, lưng thun

580.000 đ
{"item_id": "5258","item_name": "Đầm maxi hai dây có tăng đưa, có 2 nơ, lưng thun","price": 580000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm maxi","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}
Đầm cổ đổ hai dây có tăng đưa, hở lưng có dây kéo

Đầm cổ đổ hai dây có tăng đưa, hở lưng có dây kéo

550.000 đ
{"item_id": "5246","item_name": "Đầm cổ đổ hai dây có tăng đưa, hở lưng có dây kéo","price": 550000.0,"item_category": "Đầm","item_category2": "Đầm maxi","item_category3": null,"item_category4": null,"quantity": null,"item_variant": null,"item_list_id": null,"item_list_name": null}

Giới thiệu

Đầm 2 dây là mặt hàng thời trang phổ biến tại Việt Nam đã và đang chiếm được cảm tình của rất nhiều chị em phụ nữ. Với thiết kế đơn giản và tính linh hoạt, nó đã trở thành một item chủ lực trong tủ quần áo của nhiều chị em. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những lý do đằng sau sự phổ biến của đầm hai dây.

Thoải mái và phong cách
Đầu tiên và quan trọng nhất, đầm hai dây được biết đến với sự thoải mái và gợi cảm. Chiếc đầm hai dây có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, bao gồm bông, lụa và vải lanh, cho phép tạo ra các kết cấu và mức độ trang trọng khác nhau. Nó cũng là một món đồ linh hoạt có thể mặc lên hoặc xuống tùy theo dịp.
Đầm hai dây đã trở thành trang phục yêu thích của phụ nữ . Chiếc đầm thường được mặc trong các buổi dự tiệc, chẳng hạn như Tết và tiệc cuối năm. Nó đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ. Trong những năm gần đây, đầm hai dây đã được quốc tế công nhận và được mặc bởi những người nổi tiếng cũng như những người có ảnh hưởng thời trang trên khắp thế giới. Nó đã được giới thiệu trong các buổi trình diễn thời trang và tạp chí, càng làm tăng thêm sự thông dụng của nó.


Tóm lại, đầm hai dây đã trở thành món đồ thời trang được yêu thích và hơn thế nữa nhờ sự thoải mái, gợi cảm. Nó là một minh chứng cho vẻ đẹp và sự quyền rũ của chị em phụ nữ.

Thắm Đặng Store

Hộ Kinh Doanh Thắm Đặng
Mã số thuế: 41C8020129 (7/2/2017)
Địa chỉ: 324 Lê Văn Sỹ Phường 14 Quận 3. TP.HCM
Liên lạc:
Tư vấn : 0789090888 - 0888789839 - 0978888120 - 0978888250
Quản Lý : 0978888510
Email : thamdang@thamdangstore.vn

Về Thắm Đặng Store
Kết nối với chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Gọi ngayFacebook ChatZalo Chat